Cinque Terre

Associate Professor

English - FACULTY - Microbiology - Associate Professor - 正文

Hui ZHU

来源: 责任编辑:陈华夏 发布:2020-05-28 点击量:


文本框:  Photo(W x H:360 x500)


Associate Professor

Email: zhuhui@mail.hzau.edu.cn

 

 

 

 

 

Research Interest:

Biological Nitrogen Fixation

Education:

Ph.D., Microbiology, 2008 - College of Life Science and Technology, Huazhong Agricultural University

Professional Experiences:

Selected Publications:

1.        Aifang Xiao; Haixiang Yu; Yuqian Fan; Heng Kang; Yaping Ren; Xiaoqin Huang; Xiumei Gao; Chao Wang; Zhongming Zhang; Hui Zhu*; Yangrong Cao*. Transcriptional regulation of NIN expression by IPN2 is required for root nodule symbiosis in Lotus japonicus, New Phytologist, 2020, Mar 18 (Epub ahead of print): doi: 10.1111/nph.16553.

2.        Liujian Duan; Junqing Pei; Yaping Ren; Hao Li; Xiangzhen Zhou; Hui Zhu*; Deqiang Duanmu; Jiangqi Wen; Kirankumar S Mysore; Yangrong Cao; Zhongming Zhang*. A Dihydroflavonol-4-Reductase-Like Protein Interacts with NFR5 and Regulates Rhizobial Infection in Lotus japonicus, Molecular Plant-Microbe Interactions, 2019, 32(4): 401-412.


CopyRight©2001-2015 College of Life Science and Technology, Huazhong Agricultural University

E-mail:bio@mail.hzau.edu.cn